Ochrona praw konsumentów

01/12/2023 Off By r.pr. Sylwia Tylińska-Błachno
Ochrona praw konsumentów

Kancelaria Prawna Leszno zajmuje się rozwiązywaniem sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Realizujemy w imieniu klientów uprawnienia wynikające z prawa konsumentów, a także przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów (naruszenia zbiorowych praw konsumentów).

Realizacja w imieniu klienta uprawnień konsumenckich to podejmowanie czynności prawnych przede wszystkim zapobiegających powstaniu sporu. Zajmujemy się sporządzaniem pism reklamacyjnych z tytułu rękojmi i gwarancji, sporządzamy oświadczenia o odstąpieniu od umów, negocjujemy z przedsiębiorcami polubowne rozstrzygnięcia sporów.
W przypadku powstania sporu reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami a także przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Nasze usługi są dla Ciebie dostępne również online, z wykorzystaniem najnowocześniejszych kanałów komunikacji.