PRAWO SPÓŁEK, M&A

PRAWO SPÓŁEK, M&A

Sprawy spółek – rejestracja spółek, M&A, obsługa posiedzeń organów spółek, umowy handlowe między przedsiębiorstwami, stała, kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw.

Kancelaria Prawna Leszno.

Kancelaria Prawna świadczy usługi z zakresu prawa spółek (prawa handlowego). Zapewniamy stałą lub doraźną obsługę prawną. Sporządzamy umowy, akty założycielskie, statuty. Obsługujemy proces tworzenia spółek handlowych, przekształcania spółek, nabywania i zbywania spółek. Reprezentujemy osoby fizyczne i prawne w sprawach przed sądem rejestrowym. Prawnik profesjonalny zaopiekuje się Twoją spółką.

Przykładowe zagadnienia Kancelarii Prawnej z zakresu prawa spółek:

Rejestracja spółki prawa handlowego

Kancelaria Prawna Leszno prowadzi kompleksową obsługę prawną w sprawach zakładania spółek prawa handlowego. Rejestrujemy wszystkie spółki prawa handlowego, w tym spółki zoo, jawną, komandytową w trybie s24.

Projektujemy umowy spółki, akty założycielskie i statuty. Reprezentujemy klientów w procesie rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym ....

Powrót na stronę główną Kancelarii Prawnej