PRAWO RODZINNE

PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne – Kancelaria Prawna – Leszno. Pomoc prawna w sprawach rodzinnych. Porady prawne, opinie prawne, pisma procesowe, reprezentacja przed sądem, obrona nieletnich, mediacje prywatne i sądowe.

Kancelaria Prawna – Leszno – prawnik rodzinny

Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu prawa rodzinnego. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, sporządzamy pisma procesowe, reprezentujemy klientów w procesie sądowym. Wszczynamy – pozywamy i prowadzimy sprawy sądowe rodzinne między innymi w sprawach o rozwód, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty z dziećmi oraz ustalenie miejsca zamieszkania dzieci.

Prawnik rozwodowy – Leszno

Specjalizujemy się w trudnych sprawach rozwodowych z orzekaniem o winie, których tłem są przemoc rodzinna, przestępstwa przeciwko dzieciom i małżonkowi, spory majątkowe. Pomagamy klientom przejść przez wyczerpujący proces rozwodowy, tak aby zminimalizować ich ekspozycję na towarzyszący postępowaniom sądowym stres. Współpracujemy z detektywami, psychologami, psychiatrami, aby minimalizować ryzyko niekorzystnego zakończenia sporu sądowego, a klientowi i jego dzieciom pomóc, aby szybciej mogli zacząć nowe życie.

Obrona nieletnich w sprawach o demoralizację i czyny karalne

Bronimy nieletnich w postępowaniach o demoralizację oraz ustalenie, czy nieletni dopuścił się czynu karalnego (przestępstwa i wykroczenia nieletnich). Pomagamy dzieciom od 10 do 17 roku życia – w trudnym dla nich czasie dorastania i przekraczania społecznie ustalonych norm, aby mogli wejść w dorosłe życie z „czystą kartą”.

Negocjacje, polubowne rozwiązywanie sporów.

Posiadamy szczególnie bogate doświadczenie w prowadzeniu mediacji między spornymi stronami. Kancelaria Prawna – Leszno pomaga w polubownym  rozwiązywaniu sporów z zakresu prawa rodzinnego. Radca prawny kancelarii, będący jednocześnie mediatorem sądowym, pomaga osiągnąć porozumienie między małżonkami lub byłymi małżonkami. Sporządzamy projekty porozumień rodzicielskich oraz ugód między małżonkami.

Kancelaria Prawna – Leszno reprezentuje klientów przed sądem m.in. w następujących sprawach sądowych:

  • rozwód z orzekaniem o winie oraz rozwód na zgodny wniosek małżonków;
  • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
  • ustalenie miejsca zamieszkania dzieci;
  • ustalenie kontaktów dzieci z rozwiedzionymi rodzicami;
  • sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków – również wstecz;
  • podział majątku po rozwodzie lub w jego trakcie – po ustanowieniu rozdzielności majątkowej;
  • przemocy w rodzinie – również finansowej i psychicznej;
  • eksmisji małżonka z uwagi na stosowaną przemoc w stosunku do członków rodziny;
  • przestępstw przeciwko dzieciom – również seksualnych.

Zobacz również:

1. FAQ – demoralizacja i czyny karalne nieletnich

2. FAQ – rozwód, od czego zacząć?

Przykładowe zagadnienia prawa rodzinnego, jakimi zajmuje się Kancelaria Prawna – Leszno:

Alimenty, zabezpieczenie alimentów

Kancelaria Prawna - Leszno. Rozwód - Prawnik profesjonalny

Alimenty oraz zabezpieczenie alimentów na czas trwającego procesu. Jeżeli drugi rodzic nie dostarcza dzieciom środków utrzymania, to należy zabezpieczyć sprawy finansowe dzieci w postępowaniu sądowym. Kancelaria sporządza pozwy o alimenty, wnioski o zabezpieczenie alimentów na czas trwającego procesu.

Kancelaria Prawna - Leszno prowadzi kompleksowo sprawy...

Rozwód z orzekaniem o winie

Kancelaria Prawna - Leszno. Rozwód - Prawnik profesjonalny

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie dostarcza wielu emocji małżonkom. Kancelaria Prawna Leszno prowadzi w sposób kompleksowy sprawy związane z relacjami między małżonkami. Prowadzimy sprawy o rozwód z orzekaniem o winie. Dbamy o to, aby klienci mogli rozpocząć życie na nowo...

Kancelaria Prawna – Leszno zaprasza do kontaktu. Przeanalizujemy Twój problem prawny i zaproponujemy spotkanie w celu przedstawienia strategii postępowania w Twojej sprawie, szans powodzenia oraz szacowanych kosztów z nim związanych.

Sprawdź lokalizację Kancelarii Prawnej na mapie Google.

Powrót na stronę główną Kancelarii Prawnej