PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE

Sprawy cywilne – obsługa prawna. Porady prawne, opinie prawne, pisma procesowe, reprezentacja procesowa, umowy gospodarcze.
Kancelaria Prawna Leszno. 
Świadczymy stałą lub doraźną obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, sporządzamy pisma procesowe, reprezentujemy klientów w procesie cywilnym. Wszczynamy – pozywamy i prowadzimy sprawy sądowe cywilne. Sporządzamy umowy cywilne, w tym gospodarcze, sporządzamy pisma między przedsiębiorcami, reprezentujemy osoby fizyczne i prawne w relacjach gospodarczych.

Negocjacje, polubowne rozwiązywanie sporów.
Posiadamy szczególnie bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji oraz  mediacji między spornymi podmiotami. Pomagamy w polubownym dochodzeniu roszczeń oraz rozwiązywaniu sporów. Zapraszam do zapoznania się z naszym szczegółowym zakresem działalności.

Przykładowe zagadnienia Kancelarii Prawnej z zakresu prawa cywilnego:

Ochrona praw konsumentów

Prawo cywilne - prawnik - Kancelaria Prawna - Leszno

Kancelaria Prawna Leszno zajmuje się rozwiązywaniem sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Realizujemy w imieniu klientów uprawnienia wynikające z prawa konsumentów, a także przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów (naruszenia zbiorowych praw konsumentów).

Realizacja w imieniu klienta uprawnień konsumenckich to podejmowanie czynności prawnych przede wszystkim zapobiegających...

Pozew o zapłatę

Prawo cywilne - prawnik - Kancelaria Prawna - Leszno

Pozywamy dłużników o zapłatę w przypadku niewykonanych umów, czy nieopłaconych w terminie faktur. Dochodzimy roszczeń z umów w postępowaniu zwykłym, nakazowym, elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

Jeżeli twój kontrahent nie wykonał umowy albo opóźnia się z wykonaniem świadczeń umownych, koniecznie skonsultuj się z nami, a my...

Stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku

Prawo cywilne - prawnik - Kancelaria Prawna - Leszno

Świadczymy pomoc prawną w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku oraz pomagamy w sprawach o odrzucenie spadku. Skorzystaj z konsultacji prawnej, jeżeli jesteś osobą powołaną do spadku, a nie wiesz co powinieneś zrobić.

Udzielamy porad prawnych w zakresie dziedziczenia na mocy ustawy oraz dziedziczenia na podstawie...

Ochrona dóbr osobistych

Prawo cywilne - prawnik - Kancelaria Prawna - Leszno

Jeżeli dobra osobiste Twoje lub Twojego przedsiębiorstwa zostały naruszone to zadbamy o to, aby zniwelować skutki naruszeń i w sposób polubowny lub sądowy dochodzić zadośćuczynienia.

Kancelaria Prawna Leszno prowadzi w sposób kompleksowy sprawy związane z ochroną dóbr osobistych. Jeżeli naruszono dobra osobiste Twoje lub Twojego...

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Prawo cywilne - prawnik - Kancelaria Prawna - Leszno

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU). Otrzymałeś nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym i nie jesteś pewien, co powinieneś zrobić? Pomożemy Ci wnieść środek zaskarżenia.

Kancelaria Prawna Leszno reprezentuje klientów przed sądem w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU). W imieniu klientów sporządzamy i wnosimy do sądu pozwy o...

Kancelaria Prawna – Leszno zaprasza do kontaktu. Przeanalizujemy Twój problem prawny i zaproponujemy spotkanie, aby przedstawić Ci strategię postępowania w sprawie.

Sprawdź lokalizację Kancelarii Prawnej na mapie Google.

Powrót na stronę główną Kancelarii Prawnej