PRAWO AUTORSKIE

PRAWO AUTORSKIE

Kancelaria Prawna Leszno świadczy pomoc prawną w zakresie sporządzania umów przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz udzielania licencji.

Sporządzamy, analizujemy i opiniujemy umowy dotyczące rozporządzania prawami majątkowymi do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Doradzamy jak skutecznie chronić interesy artystów twórców takich jak muzycy, plastycy, filmowcy, reżyserzy. Reprezentujemy twórców oraz osoby rozporządzające autorskimi prawami majątkowymi w sporach polubownych oraz sądowych. Współpracujemy zarówno z twórcami jak również z wykonawcami oraz osobami zarządzającymi prawami. Prawnik profesjonalny skonsultuje lub sporządzi Twoją umowę.

Zapraszam artystów twórców i wykonawców do współpracy.

Przykładowe zagadnienia Kancelarii Prawnej z zakresu prawa autorskiego:

Rozporządzanie prawami autorskimi

Kancelaria Prawna Leszno świadczy pomoc prawną w zakresie sporządzania umów przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz udzielania licencji.

Sporządzamy, analizujemy i opiniujemy umowy dotyczące rozporządzania prawami majątkowymi do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Doradzamy jak skutecznie chronić interesy artystów twórców takich...

Powrót na stronę główną Kancelarii Prawnej