SPRAWY KANCELARII PRAWNEJ

Kancelaria Prawna – Leszno. Udzielamy porad i konsultacji prawnych w obszarze prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa spółek, prawa własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej). Sporządzamy opinie prawne, opiniujemy projekty umów, świadczymy stałą obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych. W powyższych obszarach świadczymy usługi zastępstwa procesowego, co oznacza, że występujemy przed sądami jako obrońca lub pełnomocnik. Rozwiązujemy sprawy przed sądami, jak również na etapie przedprocesowym, ponieważ w naszym zespole prawniczym pracuje również mediator sądowy. Przedstawiamy sprawy, jakimi zajmuje się Kancelaria Prawna – poznaj nasze specjalizacje:

Specjalizacje Kancelarii Prawnej

Usługi prawne o zasięgu całego kraju

W Kancelarii Prawnej prowadzimy sprawy na terytorium praktycznie całej Polski. Mimo, że zlokalizowani jesteśmy w Wielkopolsce – w Lesznie, to prowadzimy sprawy naszych klientów przed sądami na obszarze całego kraju. Współpracujemy z radcami prawnymi i adwokatami zrzeszonymi we wszystkich okręgowych izbach radców prawnych oraz okręgowych radach adwokackich w Polsce. Występujemy w sprawach sądowych również jako obrońca i pełnomocnik substytucyjny, co oznacza, że zastępujemy przed sądami i urzędami innych profesjonalnych pełnomocników.

Twoje sprawy to sprawy Kancelarii Prawnej

Prowadzimy sprawy klientów z należytą starannością. Kancelaria Prawna analizuje i monitoruje toczące się sprawy i aktywnie uczestniczy w procesie na każdym jego stadium, informując klientów o ich przebiegu. Kancelaria Prawna – Leszno prowadzi sprawy klientów w taki sposób, aby klient świadomie podejmował decyzje i czuł się otoczony opieką. Radcowie prawni z doświadczeniem procesowym i korporacyjnym zapewniają profesjonalne prowadzenie spraw cywilnych, rodzinnych, karnych.

Kancelaria Prawna - Leszno - sprawy kancelarii prawnej. Prawnik, radca prawny, mediator sądowy.
Kancelaria Prawna – Leszno – sprawy kancelarii prawnej. Prawnik, radca prawny, mediator sądowy.

Mediacje sądowe i przedprocesowe

W Kancelarii Prawnej pomagamy również rozwiązywać spory na etapie przedprocesowym. Prowadzimy mediacje między zwaśnionymi stronami w postępowaniach cywilnych, rodzinnych, karnych i gospodarczych. Mediator sądowy pomoże Ci, aby sprawy sporne zakończyć, o ile to możliwe, bez udziału sądu.

Kancelaria Prawna – Leszno zaprasza do kontaktu. Przeanalizujemy Twój problem prawny i zaproponujemy spotkanie, aby przedstawić Ci strategię postępowania w sprawie.

Sprawdź lokalizację Kancelarii Prawnej na mapie Google.

Powrót na stronę główną Kancelarii Prawnej