PRAWO PRACY

PRAWO PRACY

Sprawy prawa pracy – pomoc prawna, porady prawne, reprezentacja procesowa, umowy o pracę.

Kancelaria Prawna Leszno.

Kancelaria Prawna świadczy usługi z zakresu prawa pracy. Zapewniamy stałą lub doraźną obsługę prawną. Sporządzamy umowy, pisma między pracownikami i pracodawcami, pisma procesowe. Reprezentujemy osoby fizyczne i prawne w sporach przed sądem pracy.

Posiadamy szczególnie bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji oraz mediacji między spornymi stronami, polubownym dochodzeniu roszczeń, a przede wszystkim wszczynaniu i prowadzeniu procesów sądowych. Prawnik profesjonalny poprowadzi Twoją sprawę przed sądem.

Przykładowe zagadnienia Kancelarii Prawnej z zakresu prawa pracy:

Rozwiązanie stosunku pracy – zwolnienie, wypowiedzenie

Prawo pracy, wypowiedzenie, przywrócenie do pracy. Kancelaria Prawna - Leszno - Prawnik profesjonalny.

Sporządzamy pozwy o stwierdzenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę, reprezentujemy pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, w tym odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę, należnego wynagrodzenia za okres pozostawania pracownika bez pracy.

Pomagamy pracownikom w rozwiązywaniu stosunku pracy oraz egzekucji należnego...

Kancelaria Prawna – Leszno zaprasza do kontaktu. Przeanalizujemy Twój problem prawny i zaproponujemy spotkanie, aby przedstawić Ci strategię postępowania w sprawie.

Sprawdź lokalizację Kancelarii Prawnej na mapie Google.

Powrót na stronę główną Kancelarii Prawnej