Tag: odstąpienie

Odstąpienie (od umowy) jest prawem, które pozwala stronie umowy zrezygnować z zawartej umowy, poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia. Skutkiem odstąpienia jest nieistnienie umowy. Traktuje się umowę, tak jakby nie istniała od samego początku.

Ochrona praw konsumentów

By r.pr. Sylwia Tylińska-Błachno

Kancelaria Prawna Leszno zajmuje się rozwiązywaniem sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Realizujemy w imieniu klientów uprawnienia wynikające z prawa konsumentów, a także przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów (naruszenia zbiorowych praw konsumentów).