Prawnik profesjonalny, kim jest radca prawny i adwokat

11/11/2023 Off By r.pr. Sylwia Tylińska-Błachno

Prawnikiem jest osoba posiadająca wykształcenie prawnicze, co oznacza, że ukończyła pięcioletnie studia na kierunku prawo i uzyskała tytuł magistra prawa. Nie każdy prawnik jest radcą prawnym czy adwokatem, którzy potocznie zwani są mecenasami.

Profesjonaliści w zawodzie prawnika

Niektórzy spośród prawników kontynuują edukację i stają się prawnikami profesjonalnymi. Do profesjonalistów w zawodzie prawnika możemy zaliczyć: radców prawnych, adwokatów, sędziów, prokuratorów, komorników sądowych, notariuszy, rzeczników patentowych oraz doradców podatkowych. Aby stać się prawnikiem profesjonalnym trzeba zdać państwowy egzamin zawodowy, który zwykle jest poprzedzony edukacją oraz praktyką podczas odbywania aplikacji, bądź edukacją w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – w przypadku sędziów i prokuratorów.

Radca prawny, kto to taki?

Osoba wykonująca zawód radcy prawnego jest prawnikiem profesjonalistą, która posiada uprawnienia zawodowe do udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych, opracowywania projektów aktów prawnych oraz do występowania przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu radcy prawnego należy ukończyć aplikację radcowską, zdać państwowy egzamin radcowski oraz uzyskać wpis na listę radców prawnych. Radca prawny może wykonywać swój zawód zarówno prowadząc kancelarię prawną, jak również na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź umowy o pracę, świadcząc pomoc prawną dla przedsiębiorców lub urzędów.

Adwokat

Adwokat, podobnie do jak radca prawny jest prawnikiem profesjonalnym, który w zakresie uprawnień zawodowych świadczy pomoc prawną.

Różnice między radcą prawnym a adwokatem

Zarówno adwokat jak i radca prawny są to zawody zaufania publicznego. W ciągu ostatnich lat zawody radcy prawnego i adwokata uległy, w zakresie uprawnień zawodowych, ujednoliceniu. Obecnie jedyną różnicą w zawodach radcy prawnego i adwokata jest ograniczenie w zatrudnianiu się adwokatów na podstawie stosunku pracy. Oznacza to, że dla klientów korzystających z usług radców prawnych lub adwokatów nie ma znaczenia, którego z nich wybiorą do prowadzenia swoich spraw. Radcy prawni i adwokaci zrzeszają się w samorządach zawodowych, to znaczy: Okręgowych Izbach Radców Prawnych oraz Okręgowych Radach Adwokackich.

Jakie dodatkowe warunki musi spełniać profesjonalny prawnik?

Aby zostać wpisanym na listę radców prawnych lub listę adwokatów należy korzystać z pełni praw publicznych, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz być osobą nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.