Tag: pozew

Pozew to pismo procesowe, którym powód wszczyna postępowanie sądowe.