Tag: ochrona dóbr osobistych osoby prawnej

Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych.

 

Powrót na stronę główną Kancelarii Prawnej