Tag: nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty wydawany jest przez sąd w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym albo w postępowaniu nakazowym. Na doręczony nakaz zapłaty stronie pozwanej przysługuje wniesienie środków zaskarżenia. Niezaskarżony nakaz zapłaty uprawomocnia się i ma skutki tożsame z prawomocnym wyrokiem.