Postępowanie sądowe – proces karny

28/07/2023 Off By r.pr. Sylwia Tylińska-Błachno
Postępowanie sądowe – proces karny

Występujemy przed sądem karnym jako obrońca lub pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Zajmiemy się Twoją obroną albo wystąpimy w Twoim imieniu jako oskarżyciel posiłkowy albo oskarżyciel prywatny.

Sporządzamy pisma procesowe w sprawach karnych takie jak: zażalenia na postanowienia sądowe w sprawach środków zapobiegawczych (w tym areszt, dozór policji), apelacje od wyroków.

Asystujemy klientów w czynnościach procesowych. Sporządzamy i uzgadniamy wnioski o dobrowolne poddanie się karze.

Wnosimy prywatne akty oskarżenia, sporządzamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.