Tag: dozór policyjny

Środek zapobiegawczy, który organy ścigania stosują wobec podejrzanego lub oskarżonego w trakcie postępowania karnego.