Tag: areszt

Potoczna nazwa środków zapobiegawczych, które organy ścigania stosują wobec podejrzanego lub oskarżonego w trakcie postępowania karnego.