Tag: akt założycielski

Jest dokumentem, który tworzy osobę prawną. Aktem założycielskim może być umowa spółki, statut spółki a w wyjątkowych sytuacjach ustawa powołująca osobę prawną.