Tag: zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów na czas trwającego procesu sądowego uzyskuje się na wniosek powoda w orzeczonym postanowieniu sądowym.