Tag: uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne

Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne następuje w orzeczeniu sądowym w przypadku, gdy wypowiedzenie umowy o pracę zostało dokonane przez pracodawcę bez dostatecznego uzasadnienia lub z naruszeniem prawa.