Tag: s24

System sądowy, za pośrednictwem którego rejestruje się spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja spółki sp. z o.o., sp.j., sp.k. w systemie s24.