Tag: przywrócenie do pracy

Przywrócenie do pracy jest roszczeniem pracownika z którym rozwiązano umowę o pracę z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę.