Tag: licencja

Licencja jest zezwoleniem na korzystanie z cudzego dobra niematerialnego np. utworu. Udzielenie licencji następuje w drodze umowy, która obejmuje dokładnie wskazane pola eksploatacji utworu.